نمونه سوالات آزمون عکاسی

 

 • بیشترین روزنه ((Maximum aperture در لنز ها کدام می باشد؟(اکسپوژر)

الف ) f2.8                   ب )کوچکترین شماره f               ج ) بزرگترین شماره f         د)f22

 • به ترتیب سطح حساس ،شاتر (s) ، دیافراگم (f) ، در ساختار چشم انسان به کدام اعضا تشبیه می شوند؟(مفاهیم عکاسی)

الف) قرنیه ، مردمک ، پلک      ب)عنبیه ، پلک ،مردمک            ج) شبکیه، مردمک ، قرنیه        د) شبکیه ،پلک ،مردمک

 • کدام گزینه در عمق میدان (depth of field) تاثیری ندارد ؟(عمق میدان)

الف ) دیافراگم (f number)      ب) سرعت شاتر (sutter speed )    ج)فاصله ی کانونی  لنز   د)فاصله ی عدسی ( دوربین ) تا موضوع

 • برای اکسپوزر درست s 1/125 , f8 و I 80 100 نیاز میباشد، در صورتی که دیافراگم را به عدد f11 تغییر دهیم در این صورت سرعت شاتر (s) را برای همان اکسپوزر چه تغییری دهیم ؟

الف )s1/125sec        ب) s1/250sec    ج) s1/60sec            د)s1/500sec

 • کدام دسته جز نورهای اولیه (primary color) هستند ؟

الف )قرمز،زرد،آبی         ب)قرمز،آبی ،سبز      ج)آبی ، سرخابی ، فیروزه ای   د)سرخابی ،زرد،فیروزه ای

 • ,,,,,,,,,,به ترتیب color temp هر منبع را مشخص کنید (به صورت تقریبی )، نور روز (day light )/تنگستن tungsten))/ فلورسنت (fluorescent)؟

الف ) ۵۶۰۰k/4000k/3200k   ب) ۵۶۰۰k/3200k/4000k        ج) ۴۰۰۰k/3200k/5600k       د)۳۲۰۰k/4000k/5600k

 • کدام جمله در مورد لنزها صحیح می باشد؟(لنزها)

الف )لنزهای زوم (zoom lens ) دارای فاصله ی کانونی ثابت می باشند .

ب) لنز های واید انگل (wide )دارای زاویه ی تحت پوشش کم می باشد.

ج) لنز های تله انگل (tele ) دارای فاصله ی کانونی بالا با زاویه ی پوشش کم هستند.

د) هر چه در لنز فاصله ی کانونی کمتر باشد زاویه ی تحت پوشش کمتر خواهد بود.

 

 • تصاویر بر اساس کدام دسته از نورهای اصلی زیر ساخته میشوند؟(primary color )

الف)قرمز، زرد، آبی         ب) قرمز، آبی ، زرد            ج) سبز، قرمز،آبی       د) سرخابی ، فیروزه ای ، زرد

 

 • در صورتی که ۶ وs1/250 وi80 100 برای اکسپوزر درست تعیین شود ، با فرض ثابت بودن I 80 (قطع حساس ) ، دیافراگم به F8و شاتر به S1/125 تغییر می دهیم ، چه تغییری در اکسپوژر حاصل می شود؟

الف ) کاهش ۱ استاپ در نوردهی     ب)افزایش ۱ استاپ در نوردهی    ج)کاهش ۲ استاپ در نوردهی    د) تغییری حاصل نمی شود

 

 • در دوربین های دیجیتال منظور از مد عکاسی (AV, TV ) در CANON و یا (Tو A) در NIKON  چیست ؟

الف ) اولویت با شاتر/ اولویت با دیافراگم

ب) اولویت با دیافراگم / اولویت با شاتر

ج ) حالتی برای کاهش عمق میدان / حالتی برای افزایش عمق میدان

د) تقدم در دیافراگم / اولویت با تغییر قطع حساس

 

 • تغییر عمق میدان به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف ) فاصله ی کانونی عدسی (لنز)

ب) فاصله ی عدسی (دوربین )تا موضوع

ج) عدد دیافراگم (F number)

د) سرعت شاتر (sutter speed )

۵- میزان بازتاب نور به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف ) بازتاب موضوع (بافت ، رنگ و…)

ب)زاویه ی دید و زاویه ی نور نسبت به موضوع

ج) فاصله منبع نور از موضوع

د)دیافراگم

۶- کدام جمله صحیح نمی باشد؟مفاهیم عکاسی

الف )  I 80(International system organization ) معرفی میزان حساسیت در قطع حساس می باشد.

ب) با ثابت بودن یک منبع نور شدت (Intensity )نور یک سطح با مجذور فاصله تا منبع متناسب است .

ج) لنز های زوم (zoom lens) لنزهایی با قابلیت تغییرفاصله ی کانونی هستند.

د) در نورپردازی lowkey ، بخش بیشتری از عکس در تنالیته یhighlight  میباشد.

-۷منظور از AWB و BKT در دوربین های دیجیتال چیست ؟مفاهیم عکاسی

الف) تنظیم اتوماتیک تراز سفیدی Automatic white balance /برکتینگ در نوردهی

ب) تنظیم آمبیانس نور/ تنظیم تراز سفیدی

ج) تنظیم اتوماتیک تراز سفیدی / جابجایی در رنگها

د) تنظیم اتوماتیک تراز سفیدی / تغییر در نوردهی نرمال

۹- جهت نوری برای کدام عکس با نور موجود تطابق ندارد؟

الف)نور جنبی (side light)

ب)نور جنبی از پایین

ج)نور از بالا (Above)

د)نور از پشت(behind)

 

 • کمتراز حد معمول نور دادن به موضوع با نور از پشت قوی چه حالتی را ایجاد می کند؟مبانی نور

الف-یک عکس highkey

ب-یک عکس  lowkey

ج- یک عکس ضد نور sillouhette

د-عکس با سایه های جلویی قدرتمند

 • مشخصه ی عکس lowkey چیست؟

الف-هیچ تون روشنی وجود ندارد

ب-تون های تیره سراسر تصویر را فراگرفته اند

ج-غلبه ی تون های روشن و تیرگی کم

د-غلبه ی تون های تیره و روشنایی بسیار کم

 • کدام یک از منابع زیر بیشترین دمای رنگ را دارند(پر حرارت)؟تئوری رنگ

الف-تنگستن

ب-فلئورسنت

ج-نور روز

د- نور آتش

 • حدودا دمای رنگ نور روز (color temp) در مقیاس کلوین چند است؟تئوری رنگ

الف-۸۲۰۰

ب-۴۰۰۰

ج-۵۶۰۰

د-۷۰۰۰

 • اکسپوژری از ۶۰/۱ ثانیه و f/8 به ۱۲۵/۱ و f 5.6 تغییر پیدا کرده اثر این تغییر چیست؟

الف-افزایش اکسپوژر

ب-کاهش اکسپوژر

ج-افزایش ۲ پله ای اکسپوژر

د- تغییری در اکسپوژر وجود ندارد

 • در صورت استفاده از کدام فیلتر در عکاسی سیاه و سفید رنگ پوست (skin tone) روشن تر به نظر می رسد؟

الف-فیلتر بنفش

ب-فیلتر آبی

ج-فیلتر نارنجی

د-فیلترسبز-آبی

۷-تکنیک هیچ گاه نباید بر عکس غلبه داشته باشد یعنی چه؟

الف-عکاس نباید تعداد زیادی از جلوه های ویژه را باهم ترکیب کند

ب-تکنیک نباید به محتویات عکس لطمه بزند

ج-تمام تکنیک های به کار رفته باید کم رنگ باشند.

د-تکنیک باید در عکس به صورت بارز خودش را نشان می دهد

۸-مشخصه ی عکس highkey چیست؟

الف-غلبه ی تون های روشن در عکس و تون ها میانی بسیار کم

ب-هیچ تون میانی وجود ندارد

ج-غلبه تون های تیره در عکس

د-عکسی با فیلتر soft focus

 • گزینه ی bulb در دوربین ها در چه مواردی استفاده نمی شود؟

الف-برای نوردهی طولانی

ب-برای عکاسی با سرعت بالا

ج-برای عکاسی در شب

د-در تکنیک multi expase

۱۰-افزایش I80(آی ۸۰)  در دوربین چه تاثیری را به همراه ندارد؟

الف-افزایش سطح نوردهی

ب-کاهش کنتراست در تصویر

ج-افزایش پدیده ی NOISE در تصویر

د-افزایش کنتراست در تصویر

-۱۱ از ترکیب دو نور دسته اول (PRIMARY COLOR)، قرمز(RED) و آبی (BLUE) ، نور ثانوی ……… تشکیل می شود.

الف-بنفش(V)

ب-سرخابی(M)

ج-سبز(G)

د-فیروزه ای(C)

 • منظور از شاخصه ی FILL frame در دوربین ها چیست؟

الف-دوربینی با رزولیشن بالای تصویر

ب-دوربینی در ابعاد بزرگ تصویر

ج-دوربینی با اندازه ی سطح حساس ۲۴ * ۳۶ میلی متر

د-دوربینی با ابعاد تصویر بالای ۵۰۰۰ x 4000

 • وظیفه ی فیلتر ND چیست؟فیلتر

الف-جلوگیری از نوردهی کم تر از حد نرمال

ب-کاهش غلظت رنگ ما

ج-تیره کردن آسمان آبی

د- حذف بازتاب نور از سطوح براق

 

 • اگر سرعت شاتر را بیش تر از آنچه پیشنهاد شده (V نرمال) افزایش دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟اکسپوژر

الف-نوردهی کمتر از حد نرمال

ب-نوردهی بیشتر از حد نرمال

ج-اکسپوژری نخواهیم داشت

د-اکسپوژر قسمتی از تصویر

 

 

 • کدام جمله در مورد استفاده از دیافراگم صحیح نیست؟

الف-دیافراگم انتخابی در عمق میدان و وضوح عکس موثر است.

ب-دیافراگم انتخابی د روضوح عکس موثر است

ج-دیافراگم انتخابی در میزان نور ورودی به دوربین موثر است

د-دیافراگم انتخابی در عکاسی HDR تغییر می کند.

 • کدام جمله در مورد استفاده از شاتر صحیح نیست.

الف-تعیین سرعت شاتر مناسب بستگی به شدت نور موجود دارد

ب-تعیین سرعت شاتر مناسب بستگی به میزان وضوح مورد نیاز در مورد سوژه متحرک دارد

ج-تعین سرعت شاتر مناسب بستگی به درجه حرارت رنگی منبع نور موجود دارد

د-تعیین سرعت شاتر مناسب بستگی به حرکت سوژه دارد

 • یک گل زرد رنگ چرا به این رنگ دیده می شود:

الف-رنگ آبی و زرد را منعکس می کند

ب-رنگ قرمز را جذب می کند

ج-رنگ های قرمز و سبز را منعکس و آبی را جذب می کند

د-رنگ های قرمز و سبز را جذب می کند.

 • فیلتر پلاریزه در کدام یک از موارد زیر کارکرد اصلی خود را نشان می دهد

الف-عکاسی از یک سماور براق

ب-عکاسی از آسمان پوشیده از ابر

ج-عکاسی از ویترین مغازه ها

د-عکاسی از آینه ها

 • کدام یک از موارد زیر در وضوح عکس موثر نیست

الف-کیفیت لنز

ب-استفاده از سه پایه

ج-استفاده از سرعت شاتر بالا

د-استفاده از فیلتر خاکستری (ND)

 • کدام جمله در تصاویر سیلوئت(ضدنور) صحیح است نور

الف-تصاویر ضد نور وقتی ایجاد می شوند که نور پس زمینه بسیار بیشتر از سوژه بوده ، سوژه مساحت زیادی را در کادر تصویر اشغال کند

ب-تصاویر ضد نور وقتی ایجاد می شود که نور پس زمینه بسیار بیشتر از سوژه بوده ، سوژه مساحت کمی را در کادر تصویر اشغال کند

ج-تصاویر ضد نور وقتی ایجاد می شوند که نور پس زمینه بسیار کمتر از سوژه بوده ، سوژه مساحت زیادی را در کادر تصویر اشغال کند

د-تصاویر ضد نور وقتی ایجاد می شوند که تنها از سوژه نورسنجی شود

 • در صورت استفاده از فیلتر قرمز برای عکاسی سیاه و سفید از یک بوته گل سرخ ، نتیجه چگونه خواهد بود.

الف-گل ها و برگ ها هردو خاکستری روشن

ب-گل ها خاکستری روشن و برگ ها خاکستری تیره

ج-گل ها و برگ ها هردو خاکستری تیره

د-گل خاکستری تیره و برگ ها خاکستری روشن

۱-در صورت استفاده از کدام فیلتر در عکاسی سیاه و سفید رنگ آسمان تیره تر به نظر می رسد؟

الف-فیلتر بنفش

ب-فیلتر آبی

ج-فیلتر نارنجی

د-فیلترسبز-آبی

۲-کدام جمله در مورد استفاده از دیافراگم صحیح نیست؟

الف-دیافراگم انتخابی در عمق میدان و وضوح عکس موثر است.

ب-دیافراگم انتخابی د روضوح عکس موثر است

ج-دیافراگم انتخابی در میزان نور ورودی به دوربین موثر است

د-دیافراگم انتخابی در عکاسی HDR تغییر می کند.

۳-کدام جمله در مورد استفاده از شاتر صحیح نیست.

الف-تعیین سرعت شاتر مناسب بستگی به شدت نور موجود دارد

ب-تعیین سرعت شاتر مناسب بستگی به میزان وضوح مورد نیاز در مورد سوژه متحرک دارد

ج-تعین سرعت شاتر مناسب بستگی به درجه حرارت رنگی منبع نور موجود دارد

د-تعیین سرعت شاتر مناسب بستگی به حرکت سوژه دارد

۴-اکسپوژری از ۶۰/۱ ثانیه و f/8 به ۳۰/۱ ثانیه و F11 تغییر پیدا کرده اثر این تغییر چیست؟

الف-افزایش اکسپوژر

ب-کاهش اکسپوژر

ج-افزایش ۲ پله ای اکسپوژر

د- تغییری در اکسپوژر وجود ندارد

۴-افزایش ISO در دوربین چه تاثیری را به همراه ندارد؟

الف-افزایش سطح نوردهی

ب-کاهش کنتراست در تصویر

ج-افزایش پدیده ی NOISE در تصویر

د-افزایش کنتراست در تصویر

۵-از ترکیب دو نور دسته اول (PRIMARY COLOR)، قرمز(RED) و آبی (BLUE) ، نور ثانوی ……… تشکیل می شود.

الف-بنفش(V)

ب-سرخابی(M)

ج-سبز(G)

د-فیروزه ای(C)

۶-به ترتیب color temp  هر منبع را مشخص کنید (به صورت تقریبی )، نور روز (day light )/تنگستن tungsten))/ فلورسنت (fluorescent)؟

الف – ۵۶۰۰k/4000k/3200k

ب- ۵۶۰۰k/3200k/4000k

ج- ۴۰۰۰k/3200k/5600k

د-۳۲۰۰k/4000k/5600k

۷-یک گل زرد رنگ چرا به این رنگ دیده می شود؟

الف-رنگ آبی و زرد را منعکس می کند

ب-رنگ قرمز را جذب می کند

ج-رنگ های قرمز و سبز را منعکس و آبی را جذب می کند

د-رنگ های قرمز و سبز را جذب می کند.

۸-در صورت استفاده از کدام فیلتر در عکاسی سیاه و سفید رنگ چمنزار روشن تر به نظر می رسد؟

الف-فیلتر بنفش

ب-فیلتر آبی

ج-فیلتر نارنجی

د-فیلترسبز